Porkala Kryssarklubb är grundad 1977 och därmed den äldsta båtklubben som är verksam i Kyrkslätt. Ursprungligen hette klubben Kyrkslätts Navigationsklubb rf och från denna har med tiden utvecklats en aktiv båtklubb som är medlem såväl i förbundet Segling och Båtsport i Finland.

Föreningen har ca 100 medlemmar och de besiktigade båtarna är ca 50 till antalet. Båtarnas hemhamnar befinner sig på olika håll i kommunen men den största koncentrationen är i Linlo. Linlo Marina rf beviljar båtplatserna och sköter administrationen av dessa. Klubben äger en etapphamn med klubbhus och bastu i Ingå skärgård. Hamnen befinner sig i närheten av farleden ca 20 sjömil från småbåtshamnarna i Porkala, Linlo och Kantvik.

Våra medlemmar är dagsseglare och båtförare och vi ordnar bla. vår- och höstträffar, glada fester samt utbildnings- och informationstillfällen.