Medlemsansökan

Ordinarie medlem: Föreningens styrelse kan som ordinarie medlem godkänna en person som har genomgått en examen godkänd av Finlands Navigationsförbund eller en motsvarande examen eller har tillräcklig och omfattande navigationskunskap.

Familjemedlem: Skepparens familjemedlem kan ansöka om familjemedlemskap eller om man vill understöda föreningens verksamhet. Av familjemedlemmar debiteras inte anslutningsavgift.

POK medlemsskapet omfattar båtens besiktningsavgift, medlemskap i förbundet Segling och Båtsport i Finland samt förbundets medlemstidning Nautic.

Alla medlemmer har rösträtt men endast ordinarie medlemmar är valbara till föreningens styrelse. Nyttjanderätt till föreningens etapphamn (Arvskär) kan beviljas endast till ordinarie medlem samt dennas båtlag.

Avgifter 2022

Anslutningsavgift 90 €
Årsavgift 50 €
Familjemedlem 20 €
Anslutningsavgift för Arvskär (engångsavgift) 600 € 140 € rabatt i samband med anlsutning till POK
Arvskär grundavgift 30 € /år
Arvskär bruksavgift 10 € /dygn. Max 70 €/år

 

Tilläggsuppgifter får du vid behov av föreningens kommodor eller registeransvariga. Din medlemsansökan kan du skicka med medlemsansökningsblanketten .

Klubben har en etapphamn vid ön Arvskär i Ingå skärgård. På Arvskär finns ett klubbhus, en vedeldad bastu, båtbrygga samt badbrygga. Det är lätt att segla in till hamnen och den är skyddad för vindar. Tomten som klubben äger är ca 4.000 m2.

 

Bryggan är stor, stadig och i gott skick. Man kan angöra även med en större båt. Det finns fem bojar. Om bojplatserna är upptagna kan man ankra snett mot bryggan vid bryggans nordsida. Att ankra vinkelrätt mot bryggan är inte att rekommendera; bottnen är sluttande klippbotten som ankaret inte fäster bra på. På bryggan finns landström.

Föreningen förnyade alla fem bojankaren inklusive kättingar försommaren 2007. En av bojarna byttes också ut. På samma gång flyttades bojarna några meter längre ut. Nu kan också längre segelbåtar förtöjas utan att bojen kommer för nära aktern. Bojarna i vardera ändan har tyngder som väger 1200 kg. De mellanliggande bojarna har tyngder på 800 kg. 

I klubbhuset finns ett matutrymme, kök med gasspis, el samt television. För temporär övernattning står två sängar till förfogande. På terrassen finns en gasgrill.

Bastun är vedeldad. Sommaren 2008 tillkom en borrbrunn med elektrisk pump, som förser bastun med vatten.

Position

59° 55,40' N
23° 54,25' E

arvskar_kartta_iso

Bild 1. Arvskärs position i Ingå skärgårdarvskar_kartta_pieni

Bild 2. När man närmar sig från öst eller väst är det enklast att styra från Olympiafarleden mot norr. Klubbens brygga och flaggstång syns från Olympiafarleden. Sundet mellan Arvskär och Bergskär är djupt (5-8 m) och det finns inga stenar så länge man håller sig i mitten. Söder om Bergskär och speciellt i Arvskärs sydöstra hörn finns det klackar som man bör vara uppmärksam på. Den senare kan under högvatten bli just under vattenytan. Den blir dock klart till babord när man kör i mitten av sundet in mot hamnen.

När man närmar sig från norr (t.ex från Barösund eller Älgskär) är den enklaste rutten längs med 1,2 m båtleden öster om Risholm. Efter detta är det enkelt att hålla sig i mitten av sundet mellan Risholm och Bergskär mot Arvskär.

Porkala Kryssarklubb är grundad 1977 och därmed den äldsta båtklubben som är verksam i Kyrkslätt. Ursprungligen hette klubben Kyrkslätts Navigationsklubb rf och från denna har med tiden utvecklats en aktiv båtklubb som är medlem såväl i förbundet Segling och Båtsport i Finland.

Föreningen har ca 100 medlemmar och de besiktigade båtarna är ca 50 till antalet. Båtarnas hemhamnar befinner sig på olika håll i kommunen men den största koncentrationen är i Linlo. Linlo Marina rf beviljar båtplatserna och sköter administrationen av dessa. Klubben äger en etapphamn med klubbhus och bastu i Ingå skärgård. Hamnen befinner sig i närheten av farleden ca 20 sjömil från småbåtshamnarna i Porkala, Linlo och Kantvik.

Våra medlemmar är dagsseglare och båtförare och vi ordnar bla. vår- och höstträffar, glada fester samt utbildnings- och informationstillfällen.

Vad finns på medlemssidorna?

Vi har samlat mycket användbar information för medlemmarna bl.a.:

  • Aktuellt och kalender
  • Besiktningsinformation och tidtabell
  • Förtroendevalda, medlemsregister, produktförsäljning
  • Föreningens stadgar och protokoll
  • Presentation av etapphamnen
  • Naturhamnar och havsinspirerade länkar
  • Bildgalleri
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Käytettävyys
Tallennamme ainoastaan sivuston käytettävyyteen liittyvä evästeitä.
Joomla
Joomlan käyttämät sivuston käytettävyys evästeet
Accept
Decline