Medlemsansökan

Ordinarie medlem: Föreningens styrelse kan som ordinarie medlem godkänna en person som har genomgått en examen godkänd av Finlands Navigationsförbund eller en motsvarande examen eller har tillräcklig och omfattande navigationskunskap.

Familjemedlem: Skepparens familjemedlem kan ansöka om familjemedlemskap eller om man vill understöda föreningens verksamhet. Av familjemedlemmar debiteras inte anslutningsavgift.

POK medlemsskapet omfattar båtens besiktningsavgift, medlemskap i förbundet Segling och Båtsport i Finland samt förbundets medlemstidning Nautic.

Alla medlemmer har rösträtt men endast ordinarie medlemmar är valbara till föreningens styrelse. Nyttjanderätt till föreningens etapphamn (Arvskär) kan beviljas endast till ordinarie medlem samt dennas båtlag.

Avgifter 2021

Anslutningsavgift 90 €
Årsavgift 50 €
Familjemedlem 10 €
Anslutningsavgift för Arvskär (engångsavgift) 600 € 140 € rabatt i samband med anlsutning till POK
Arvskär grundavgift 30 € /år
Arvskär bruksavgift 10 € /dygn. Max 70 €/år

 

Tilläggsuppgifter får du vid behov av föreningens kommodor eller registeransvariga. Din medlemsansökan kan du skicka med medlemsansökningsblanketten .