Arvskär

Arvskär ön plats

Porkala Kryssarklubb rf har en etapphamn vid ön Arvskär i Ingå skärgård. På Arvskär finns ett klubbhus, en vedeldad bastu, båtbrygga samt badbrygga. Det är lätt att segla in till hamnen och den är skyddad för vindar. Tomten som klubben äger är ca 4.000 m2.

Bryggan är stor, stadig och i gott skick. Man kan angöra även med en större båt. Det finns fem bojar. Om bojplatserna är upptagna kan man ankrasnett mot bryggan vid bryggans nordsida. Att ankra vinkelrätt mot bryggan är inte att rekommendera; bottnen är sluttande klippbotten som ankaret inte fäster bra på. På bryggan finns landström.

Föreningen förnyade alla fem bojankaren inklusive kättingar försommaren 2007. En av bojarna byttes också ut. På samma gång flyttades bojarna några meter längre ut. Nu kan också längre segelbåtar förtöjas utan att bojen kommer för nära aktern. Bojarna i vardera ändan har tyngder som väger 1200 kg. De mellanliggande borjarna har tyngder på 800 kg.

I klubbhuseet finns ett matutrymme, kök med gasspis, el samt television. För temporär övernattning står två sängar till förfogande. På terrassen finns en gasgrill.

Bastun är vedeldad. Sommaren 2008 tillkom en borrbrunn med elektrisk pump, som förser bastun med vatten.

Position

59° 55,40′ N
23° 54,25′ E