Bli medlem

Ordinaire medlem: Föreeningens styrelse kan som ordinarie medlem godkänna en person som har genomgått en examen godkänd av Finlands Navigationsförbund eller en motsvarande examen eller har tillräcklig och omfattande navigationskunskap.

Familjemedlem: Skepparens familjemedlem kan ansöka om familjemedlemskap eller om man vill understöda föreningens verksamhet. Av familjenmedlemmar debiteras inte anslutningsavgift.

POK medlemsskapet omfattar båtens besiktningsavgift, medlemskap i förbundet Segling och Båtsport i Finland samt förbundets medlemstidning Nautic.

Alla medlemmer har rösträtt men endast ordinarie medlemmar är valbara till föreningens styrelse. Nyttjanderätt till föreningens etapphamn (Arvskär) kan beviljas endast till ordinarie medlem samt dennas båtlag.

AvgifterYtterligare information
Anslutningsavgift90€
Årsavgift60€
Familjemedlem20€
Anslutningsavgift för Arvskär (engångsavgift)600€140€ rabatt i samband med anslutning till POK
Arvskär grundavgift40€/år
Arvskär bruksavgift10€/dygn. Max 100€ /år

Medlemsansökningsblanketten

Sökande information